Φυράματα Πουλερικών Χωρικής Εκτροφής

Φυράματα Πουλερικών Χωρικής Εκτροφής

1. Φυράματα Πάχυνσης Πουλερικών Χωρικής Εκτροφής
1α. Ανάπτυξης νεοσσών χωρικής εκτροφής (από 1η-9η εβδομάδα )
1β. Συντήρησης ορνιθίων & πουλάδων χωρικής εκτροφής (από 9η -16η εβδομάδα)

2. Φυράματα Αυγοπαραγωγής Ορνίθων Χωρικής Εκτροφής

2α. Αυγοπαραγωγής νέων ορνίθων ( 20η-50η εβδομάδα)
2β. Αυγοπαραγωγής ορνίθων ( 50η εβδομάδα και άνω )

Αγροτικός Συνεταιρισμός Πτηνοτρόφων Μεγάρων
43ο χλμ Παλαιά Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου, 19100 Μέγαρα
Τηλέφωνο: 22960 80460