Φυράματα Αυγοπαραγωγής

1. Νεοσσών αυγοπαραγωγής 0-9 εβδομάδων 2.-Πουλάδων αυγοπαραγωγής 9-16 εβδομάδων 3.Προ-Ωοτοκίας/έναρξης αυγοπαραγωγής 17-21 εβδομάδων 4.Α΄ Φάση αυγοπαραγωγής 22-50 εβδομάδων 5.Β’ Φάση αυγοπαραγωγής 50-60 εβδομάδων 6.Γ’ Φάση αυγοπαραγωγής 60 εβδομάδων και άνω