Διοικητικό Συμβούλιο

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Αγροτικού Συνεταιρισμού Πτηνοτρόφων Μεγάρων

Από τις αρχαιρεσίες του Νοεμβρίου 2019 για την εκλογή νέων μελών της Διοίκησης του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πτηνοτρόφων Μεγάρων προέκυψε η εξής σύνθεση μετά από την ανάθεση αρμοδιοτήτων των εκλεγέντων μελών

  • Προέδρος:  Παναγιώτης Σακελλαρίου
  • Α’ Αντιπρόεδρος: Δημοσθένης Σακερλής
  • Β’ Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Μουστάκας
  • Γεν. Γραμματέας: Αναστάσιος Τσολιάκος
  • Ταμίας: Αθανάσιος Καστάνης
  • Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: Δημήτριος Μουστάκας
  • Αναπλ. Ταμίας: Χρήστος Μαρκάκης 
Η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής (2019-2023)