Διοικητικό Συμβούλιο

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Αγροτικού Συνεταιρισμού Πτηνοτρόφων Μεγάρων

Από τις αρχαιρεσίες του Νοεμβρίου 2015 για την εκλογή νέων μελών της Διοίκησης του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πτηνοτρόφων Μεγάρων προέκυψε η εξής σύνθεση μετά από την ανάθεση αρμοδιοτήτων των εκλεγέντων μελών

  • Προέδρος:  Παναγιώτης Σακελλαρίου
  • Α’ Αντιπρόεδρος: Δημοσθένης Σακερλής
  • Β’ Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Μουστάκας
  • Γεν. Γραμματέας: Νικόλαος Βαζαίος
  • Ταμίας: Χρήστος Μαρκάκης
  • Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: Δημήτριος Μουστάκας
  • Αναπλ. Ταμίας: Αλέξανδρος Βακάκης

Η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής (2015-2019)

Αγροτικός Συνεταιρισμός Πτηνοτρόφων Μεγάρων
43ο χλμ Παλαιά Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου, 19100 Μέγαρα
Τηλέφωνο: 22960 80460