ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δ.Σ του Αγροτικού Συν/σμού Πτηνοτρόφων Μεγάρων αποφάσισε και ανακοινώνει προς τα Μέλη / Συνεταίρους του ότι ο Συνεταιρισμός λόγω της :

α) ολοσχερούς εξόφλησης του χρέους του προς την πρώην ΑTE, β) συνεχούς προσπάθειας αύξησης της κερδοφορίας του, γ) μείωσης των λειτουργικών δαπανών, δ) βελτίωσης του κόστους και της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών,προτίθεται να καταβάλει κατά το έτος 2017 μερίδιο επιστροφής αγορών το οποίο θα υπολογισθεί σύμφωνα με το ποσό σε ευρώ που προκύπτει από το ποσοστό του 2 % των συναλλαγών των Μελών/ Συνεταίρων κατά το οικονομικό έτος 2016.

Το ποσό αυτό θα μπορεί να πιστώνεται στην καρτέλα των δικαιούχων Μελών/Συνεταίρων ως επιστροφή αξίας αγορών (προ Φ.Π.Α.) για ζωοτροφές, φυράματα, εμπορεύματα και υπηρεσίες ωοσκόπησης.

Τα Μέλη / Συνέταιροι μπορούν να ενημερώνονται για την διαδικασία και να γράφονται στις καταστάσεις δικαιούχων μεριδίου επιστροφής αγορών μέχρι τις 31-12-2016 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Συν/σμού.

Μέγαρα 1-3-2016 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Παναγιώτης Σακελλαρίου